FAQs

 

DEPED LINKS

CONNECT WITH US

OPLAN BALIK ESKWELA AT BRIGADA ESKWELA
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

A. PARA SA ENROLLMENT

Hanggang kailan ang period ng enrollment sa SY 2020-2021

Ang enrollment para sa School Year 2020-2021 ay magbubukas sa Hunyo 1 at magtatapos sa Hunyo 30. Ito ay karugtong na lamang ng Early Registration noong Enero. Sa unang dalawang linggo ng Hunyo, remote enrolment ang gagawing papamamaraan dahil ipagbabawal ang kahit anumang pisikal ng pagpunta sa paaralan. Lahat ng learners na hindi makakapag enroll gamit ang kahit anong remote na paraan ay papayagan sa huling dalawang linggo ng Hunyo para pisikal na makapunta sa paaralan at ito ay dedepende sa sitwasyon ng lugar. Dapat rin ay nakasunod pa sa required health standards ng IATF ang posibleng physical enrollment na mangyayari.

Paano ang magiging sistema ng enrollment? Face-to-face ba?

Hindi kinakailangang pisikal na magtungo ang mga magulang at mag-aaral sa paaralan para sa enrollment ngayong taon. Upang patuloy na mapairal ang Social Distancing at ang health standard na rekomendasyon ng DOH at IATF, ipatutupad ng Kagarawan ang Remote Enrollment.

 • Para sa mga Grade 1-6 na mag-aaral: Ang mga magulang ng mga papasok na Grade 1 to 6 learners ay tatawagan ng kanilang adviser mula sa nagdaang taon para sa ‘remote’ enrollment. Gayunpaman, maaari ring ang magulang o taga-pangalaga ang tatawag o kokontak sa adviser, sa pamamagitan ng mga numerong nilaan ng paaralan para sa enrollment procedures.

KINDER – Mrs. Donnalyn L. Parayaoan (0922-633-9380)
GRADE 1 – Mrs. Maria D. Mabazza (0916-366-5319)
GRADE 2 – Mrs. Lodima P. Oja (0998-464-8458)
GRADE 3 – Mrs. Elvie Q. Gabalonzo ([8]358-5770)
GRADE 4 – Mrs. Nenita M. Dela Cruz (0995-611-6177 / [8]288-6186)
GRADE 5 – Mr. Rodan A. Viernes (0935-206-8205 / [8]995-7514)
GRADE 6 – Mrs. Mary Joy P. Lafontaine (0998-464-8458)

 • Para sa mga papasok ng kindergarten: Maaaring makipag-ugnayan ang magulang ng mga papasok ng kindergarten sa kanilang napiling paaralan para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng mga nilaang numero o bumisita sa website ng paaralan para sa kanilang enrollment procedures.
 • Para sa mga lilipat na mag-aaral: Maaaring direktang makipag-ugnayan ang magulang ng lilipat na mag-aaral sa eskwelahang nais lipatan gamit ang mga contact details ng paaralang lilipatan.
 • Para sa mga Balik-Aral enrollees: Tulad ng mga transferees, maaaring direktang makipag-ugnayan ang mga Balik-Aral enrollees sa eskwelahang napiling lipatan. Ang lilipatang eskwelahan ay ang siyang magtatala ng kanilang impormasyon at datos.
Ano-ano ang mga paraan ng pag-e-enroll ngayong SY 2020-2021?
 • Teacher Lead Enrollment. Ang mga guro (class advisers) ang mangunguna sa pagtawag sa kanilang mga estudyante mula Grade 1 hanggang Grade 6 noong nakaraang taon upang kunin ang kanilang impormasyon at ilagay sa LIS.
 • Enrollment Hotlines. May mga enrollment focal person (EFP) na tatanggap ng tawag at sasagot sa mga katanungan ng mga magulang ng Kindergarten, transferees, Balik-Aral, at Grade leaders.

KINDER – Mrs. Donnalyn L. Parayaoan (0922-633-9380)
GRADE 1 – Mrs. Maria D. Mabazza (0916-366-5319)
GRADE 2 – Mrs. Lodima P. Oja (0998-464-8458)
GRADE 3 – Mrs. Elvie Q. Gabalonzo ([8]358-5770)
GRADE 4 – Mrs. Nenita M. Dela Cruz (0995-611-6177 / [8]288-6186)
GRADE 5 – Mr. Rodan A. Viernes (0935-206-8205 / [8]995-7514)
GRADE 6 – Mrs. Mary Joy P. Lafontaine (0998-464-8458)

 • Physical Enrollment. Magkakaroon ng mga enrollment kiosk sa ating paaralan kung saan pwedeng ipasa ang Learner Enrollment and Survey Form para sa mga hindi ito magagawa online. Mahigpit na ipatutupad ang minimum health and safety standards. Paalala lamang na maaari lamang itong gawin simula sa ikatlong linggo ng Hunyo.
Tatanggap ba ang mga paaralan ng mga late enrollees?

Ang mga paaralan ay maaring tumanggap ng mga late enrollees kung ang estudyante ay nakapasok sa 80% ng itinakdang school days sa bawat school year at naabot ang mga kinakailangang pamantayan upang pumasa sa bawat grade level. Maari ding gamitin ng mga school heads ang kanilang sariling desisyon sa kung tatanggapin o hindi ang mag-aaral at magsagawa ng mga aktibidad upang makahabol ang nasabing estudyante.

Paano ang pagpapasa ng mga documentary requirements para sa enrollment?

Dahil sa kasalukuyang sitwasyon pang kalusugan, ang palugit sa pagpapasa o pagsusumite ng mga documentary requirements sa enrollment ay ipagpapaliban muna hanggang Disyembre 2020. Ito ay ipatutupad pareho sa pampubliko at pribadong paaralan. Gayunpaman, inaanyayahan ang mga magulang na ipasa ang mga dokumento sa lalong madaling panahon.

Ano ang mga dokumento o form na kailangang ipasa sa pag-e-enroll ng anak ko?

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring ipasa online (email, Messenger, Viber, atbp.) o sa mga enrollment kiosk sa barangay:

 • Sinagutang Learner Enrollment and Survey Form (LESF); at
 • Mga documentary requirement na nakasaad sa DO 3, s. 2018, kung mayroon na
  1. PSA Birth Certificate (dating NSO)
  2. Learner School Form 9 (Form 138) kung mag-e-enroll sa Grades 1-12
Pwede bang tanggihan ng isang paaralan ang isang mag-aaral na kulang o walang dokumentong maipapasa sa loob ng enrollment period?

Hindi maaring tanggihan ng mga paaralan ang mga mag-aaral na nais mag-enroll ngunit kulang o walang dokumentong maipapasa habang nageenroll.

Sino ang dapat magbigay ng school record ng isang mag-aaral?

Ang School Form 9 (Form 138) at School Form 10 (Form 137) ng mag-aaral ay dapat na maibigay ng dating paaralan papunta sa paglilipatang paaralan. Ito ay dapat na school-to-school transaction lamang at ang mga paaralan ay hindi dapat ipasa ang ganitong responsibilidad sa mga magulang o guardian.

Paano malalaman ang paraan ng pag-enroll, wala kaming internet?

Maaring mag-tanong sa dating class adviser ng mag-aaral sa kung paano ang magiging proseso ng enrollment. Maari ding dumulog sa nakatakdang enrollment kiosk/booth/desk ng paaralan upang makakuha na rin ng dokumentong kakailanganin.

Paano ang pag-enroll kung lilipat ng school?

Nararapat lamang na kontakin ng mag-aaral o magulang ang paglilipatang paaralan upang ipagbigay alam ang ninanais na paglipat.

Ano ang iba't ibang paraan upang makolekta ang mga enrollment at survey data?

Ang mga enrollment at survey data ay maaring makolekta sa pamamagitan ng:

 1. Tawag sa telepono;
 2. SMS/Text messaging;
 3. Pagpapasa sa pamamagitan ng online (hal. online survey, E-mail, Messenger, Viber at iba pa.)

B. LEARNER ENROLLMENT AND SURVEY FORM

Ano ang Learner Enrollment and Survey Form o ang LESF?

Ito ay isang instrument upang ma-rehistro ang mga estudyante sa darating na school year at magamit din upang makalikom ng impormasyon sa kakayahan ng bata ukol sa iba’t ibang learning modes. 

Saan maaaring makakuha ng LESF?

Para sa magulang: Ang LESF ay maaaring ma-download sa opisyal na DepEd Website (www.deped.gov.ph), social media accounts ng DepEd at ng paaralan, at school website . Maari din itong makuha sa mga enrollment kiosk/booth/desk ng paaralan.
Para sa guro: Ang LESF ay maari ding ma-download mula sa Learner Information System (LIS) at school website.

Paano maipapasa ang LESF?
Ang pagpapasa ng LESF ay maaring sa pamamagitan ng e-mail, Facebook Messenger, at iba pang paraang na may kinalaman sa online. Ang pagpapasa nito sa pamamagitan ng face-to-face sa paaralan o sa barangay ng mga magulang ay papahintulutan lamang sa ikatlo at ikaapat na linggo ng enrollment period.
Dapat pa rin ba akong mag-fill out ng LESF kung narehistro ko na ang aking estudyante noong 'Early Registration'?

Dapat pa ring magpasa ang mga magulang ng LESF sa kadahilanang may mga karagdarang impormasyon sa nasabing dokumento kumpara sa ipinasa noong ‘Early Registration’ form. Ang pagpapasa nito ay kinakailangan upang makumpirma ang mga impormasyong ng mga mag-aaral.

C. PARA SA PAGBUBUKAS NG KLASE

Papapasukin ba ang mga bata sa eskwelahan kahit hindi pa napupuksa ang virus?

Alinsunod sa DepEd Order 007, s. 2020, at sa pagbibigay prayoridad ng Kagawaran ng Edukasyon sa kapakanan at kalusugan ng mga guro at mag-aaral, hindi magiging face-to-face ang pag-aaral sa pagbubukas ng klase.

Ano ang naging batayan ng DepEd para ituloy ang pagbubukas ng klase para sa school year 2020-2021?

Nagdaos ng survey ang Kagawaran kung saan 700,000 na guro, mag-aaral at magulang ang sumagot at piniling idaos ang pasukan sa huling linggo ng Agosto. Gayunpaman, ang survey ay isang bahagi lamang ng malawakang konsultasyon. Nagkaroon din ang DepEd ng mga pag-aaral, consultation at ilang pagpupulong na kasama ang DOH at IATF.

Hindi ba masyadong maaga ang August 24 sa pagbubukas ng klase?
Ayon sa Section 3 ng Republic Act. No. 7797, ang mga klase sa basic education ay dapat magbukas sa unang lunes ng Hunyo at hindi dapat lalampas sa huling araw ng Agosto. Ang rekomendasyon sa pagbubukas ng klase ay suportado ng Pangulo at ng IATF sa nasabing araw basta’t isasaalang-alang ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral, guro, at iba pang staff ng paaralan na mariing susundin ng DepEd.

D. PARA SA PAGPAPATULOY NG EDUKASYON

Paano ang mga mag-aaral na walang internet connection at gadgets sa bahay? Paano sila matututo?

Sa ilalim ng Learning Continuity Plan ng Department of Education, nakapaloob ang mga Learning Delivery Modes na maari nilang gamitin. Bukod sa online learning, gagamitin rin ang mga self-learning modules, TV at radio sa pag-aaral ng mga estudyante.

Isinusulong ng SDO Malabon ang paggamit ng mga learning modules  upang hindi na kailangan pang gumamit ng computer, smartphones at Internet ang walang access dito.

Sino ang magtuturo sa mga bata kung hindi face to face?

Mahalaga ang papel ng magulang o guardians ng mga estudyante habang pinatutupad ang Distance Learning. Sila ang ang magiging gabay ng ating mga learners upang maging posible ang patuloy na pagkatuto.

Paano ang mga guro? Masasakripisyo ba ang kalusugan nila?
Tulad ng ating mga learners, hindi rin magiging face-to-face ang pagpasok ng ating mga guro. Maari nilang ipagpatuloy ang serbisyo at pagtuturo habang nananatili sa loob ng bahay.
May bayad ba ang learning modules?

Ang learning modules na ginawa at ipamimigay ng DepEd ay libre o hindi kailangang bayaran.

Kailan ibibigay ang mga printed materials na pag-aaralan ng mga bata?

Magiging available ang mga printed materials na maaring gamitin ng mga mag-aaral bago ang pagsisimula ng klase sa Agosto.

SOCIAL MEDIA

OUR LOCATION